Xu hướng về màu sắc để lựa chọn thiết kế

Màu sắc là một trong những yếu tố quyết định tới hiệu quả của các sản phẩm thiết kế. Màu sắc giúp thể hiện thông điệp, màu sắc tác động tới phản ứng, suy nghĩ một cách "Ngầm" trong tiềm thức của người nhìn. Chính vì thế việc lựa chọn kỹ màu sắc là điều không thể thiếu