Vai trò quan trọng của bao bì sản phẩm

Vai trò quan trọng của bao bì sản phẩm

Không chỉ là một phần của bộ nhận diện thương hiệu, bao bì sản phẩm còn tác động tới rất nhiều yếu tố như phản ứng, quyết định mua của khách hàng, giá trị sản phẩm của bạn...