Tổng kết năm 2016 - Phòng ban và cá nhân xuất sắc

Năm 2016 của công ty Gia Long – Cầu Vồng là một năm với nhiều cải tiến, đổi mới, những bước đi mới táo bạo, mạnh mẽ hơn. Tất cả các thành viên, các phòng ban đều cố gắng, nỗ lực và sáng tạo hết mình để đạt được những kết quả tốt nhất trong công việc và đưa công ty phát triển hơn nữa.

Để có những thành tựu trong năm 2016 vừa qua, Gia Long cũng như Cầu Vồng vô cùng cám ơn các thành viên tuyệt vời của mình. Đặc biệt, một số phòng ban, bộ phận và cá nhân đã có những nỗ lực bứt phá, cố gắng hết mình cho công việc, đóng góp lớn vào sự thành công của công ty.

Phòng ban xuất sắc

Phòng ban xuất sắc

Cá nhân xuất sắc

Cá nhân xuất sắc

Cá nhân ưu tú

Bước sang năm 2017, toàn thể công ty Gia Long - Cầu Vồng sẽ cố gắng, nỗ lực, đoàn kết và sáng tạo hơn nữa để đạt được những thành công mới.