Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty CP In và truyền thông Gia Long xin trân trọng kính mời Qúy cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!